Skip to content

Võhandu matkarada Toolamaal

Võhandu matkarada Toolamaal (6 km). Kirevate kildude metsarada

Tähelepanu! Rada on RMK matkaradade nimekirjast ja hooldusest maha võetud. Kaljupealse lõkkeplats on alles ja kel huvi, saab siiski meie rajakirje abil teha jalutuskäigu Võhandu kallastele. Rada kulgeb Nulga kaitsealal ja kulgeb liikumispiiranguga (15.03-31.08)  sihtkaitseööndi piiri pidi (minemata sihtkaitsevööndisse). Rada võib läbida mõlemat pidi. Rajakirjeldus on päripäeva läbimiseks. Kasutage Matkajuhi poolt üleskirjutatud raja kaarti Wikilocis.

Vaheldusrikas, metsandusliku kallakuga rada algab kauni vaatega Võhandu äärselt puhkeplatsilt Tartu-Räpina maantee lähedalt. Esimene osa teekonnast läbib eri kasvukohatüüpe ja puistuid. Rada kulgeb vaheldumisi mööda pinnaseteid, kvartalisihte, põigates aeg-ajalt väikestele kruusateedele. Poole pealt võtab rada suuna Võhandule ja pöörab kallast pidi tagasi. Kohe muutub raja reljeef, noored metsad asenduvad liigirikaste põliste laantega. Kõnnid 500 m – jänesekapsa kuusik, veel 500 m – mustikamännik, edasi 500 m – vana haavik. Kohati avanevad imelised vaated Võhandu jõele. Mõnda sooti saaks õnge sisse visata otse kõrgelt kaldalt. Rikkalikumalt põnevust lisavad muistsed kääpad. Kaasaja mõistes hiiglaslikud kääpad tähistavad muinasaja asulate kohti. Siin kus on praegu kõrged metsad, asusid kunagi muistsete põlluharijate ja kalurite asulad. Lõkkeplatsile tagasi jõudnud, võid süüdata lõkke, puhata ja süüa. Sama lõkkeplats sobiks asukoha tõttu Võhandu kaldal ka veematkajatele peatuseks.

Mida siin veel teha võib? Räätsamatkad Meelva rabal, jalgsimatkad, elektriratta matkad, tõukerattamatkad, tõukekelgumatkad, valguskelgu matkad, valguspaadi matkad, kanuu-, süsta- või parvematk Võhandu jõel

Asukoht. Asub Räpina vallas. Raja pikkus u. 6 km. Raja algusesse saab Tartu-Räpina maanteelt Toolamaa bussipeatuse juurest paremale viivat metsateed pidi. Bussiga pääseb raja lähedusse Tallinnast, Tartust, Põlvast (peatus “Toolamaa”). Algus RMK Kaljupealse lõkkeplatsilt (GPS:N 58 5.622, E 27 22.385). Raja läbimiseks kulub rahulikus tempos koos pausidega 2-3 tundi. Jõukohane kõigile. Peale kestvaid sadusid või hooajavälisel ajal võib rada olla madalamates kohtades märg.
Lisaks

Kui sulle meeldib matkata, siis tule kampa
Vaade Võhandule
Vaade Võhandu
Back To Top